Carbonat de sodi

  • Industrial Soda Ash Sodium Carbonate

    Carbonat de sodi industrial

    El carbonat de sodi lleuger és una pols cristal·lina blanca, el carbonat de sodi pesat és una partícula fina blanca.

    El carbonat de sodi industrial es pot dividir en: carbonat de sodi pesat de categoria I per a la indústria i carbonat de sodi de categoria II per a la indústria, segons els usos.